VISIE

PRODUCT IK is er van overtuigd dat iedereen belangrijk is, dat iedereen een verschil kan maken en dat iedereen veel onbenut potentieel in zicht heeft. Onze maatschappij houdt niet van mensen die ‘boven het maaiveld uitsteken’. Vaak wordt gezegd: ‘Doe maar normaal’. Maar wat is dat, normaal?

PRODUCT IK heeft als visie dat iedereen het recht heeft om zichzelf te zijn, ongeacht afkomst, gender of intellect. Daarbij is het essentieel om je unieke blauwdruk van KernTalenten te kennen. Wat is mijn potentieel en wat geeft mij energie? Waar gaan mijn ogen van blinken?

Het is een misvatting om enkel te focussen op competenties. Iets goed kunnen is één ding, maar word je daar ook blij van? Krijg je er energie van? Intelligentie is de rode draad door een KernTalent, dus bij Product IK is ook dat geen taboe.

Weet dat niet elke plaats waar je lijkt te passen daadwerkelijk de plaats is waar je echt thuishoort. Dit geldt zowel voor je persoonlijke als je professionele leven. PRODUCT IK brengt jouw unieke blauwdruk in kaart en met die blauwdruk gaan we aan de slag.Veel mensen maken zich ‘kleiner’ dan ze zijn,

ze hebben weinig zelfvertrouwen en veel testen gaan uit van een goede zelfinschatting. Deze testings geven daarom soms een verkeerd resultaat. PRODUCT IK omarmt technologie en van testings maar wil er wel zeker van zijn dat de basis van waar zij uit vertrekt goed is. Perfectie bestaat niet, dat kan geen enkele tool bieden. Door jarenlang onderzoek en ervaring hebben we

die tools weten te selecteren die je een objectieve weergave geeft van jouw potentieel, jouw competenties en jouw energiegevers. Samen gaan we aan de slag om steeds dichter en dichter bij je volledige potentieel te komen, jouw maximale zelf. Daarbij staat PRODUCT IK aan de zijlijn als jouw trouwste supporter want enkel JIJ kan het doen!

Multidisciplinaire werking

PRODUCT IK gelooft in een holistisch model waarbij er geen scheiding meer wordt gemaakt tussen lichaam, ziel en geest. We geloven dat het afzonderlijk bekijken van elk van deze elementen niet optimaal is. De verbinding en samensmelting zorgt ervoor dat je steeds dieper en dieper in jezelf thuis komt en je innerlijk leiderschap kan opnemen. Daarbij zal je meer en meer handelen zonder oordelen, zonder anderen te willen plezieren. Je bent in staat om je eigen grenzen af te bakenen en te handelen vanuit je eigen, werkelijke behoefte. Op dat moment zal je de kracht vinden om je eigen realiteit te creëren. Je zit opnieuw aan het stuur van jouw leven, dat je kan vormgeven en waar JIJ werkelijk gelukkig van wordt.

Elke persoon heeft een andere ingangspoort om de weg naar zichzelf te vinden. PRODUCT IK gaat samen met jou op zoek naar je unieke ingangspoort. Daarbij werken we samen met ervaren therapeuten uit verschillende andere disciplines waarbij PRODUCT IK steeds de rode draad bewaakt.

BEN JIJ KLAAR OM GEWOON TE ZIJN
WIE JE BENT? Ben jij het waard om in jezelf te investeren?

CONTACTEER ONS VOOR EEN KENNISMAKINGSGESPREK